El grup d’estratègia de F1 ha acordat facilitar més espai pels patrocinis dels equips.


La publicitat a la F1 és una de les principals fonts d’ingressos dels diversos equips de la graella. Els diferents espònsors que patrocinen els equips i que fins i tot en alguns casos com Force India, determinen els colors del cotxe, són una gran quantitat de diners que els equips volen ampliar de cara al futur. Les negociacions que les escuderies tenen amb les seves fonts publicitàries van encarades a l’espai que aquestes tindran en el cotxe. Així doncs, els equips han acordat impulsar mesures per ampliar l’espai dedicat a la publicitat.

Això afectarà directament en matèria aerodinàmica. Una de les mesures que es va discutir aplicar, és la de simplificar l’aleró de darrere, per impedir tantes modificacions aerodinàmiques que impedeixen la correcta visibilitat dels patrocinis que se situen en aquesta part del cotxe. La part de dalt d’aquest aleró haurà de ser completament plana, sense cap tipus de relleu.

Un altre dels ítems que es van discutir, són els bargeboards. Són els deflectors que van sota l’entrada d’aire situats darrere de les rodes de davant, a la zona de les cames dels pilots. El reglament de 2017 obligava que aquests augmentessin la seva mida i això ha derivat en una dificultat per a la visibilitat del patrocini. És un dels punts més privilegiats i cotitzats per a posar publicitat, i el grup d’estratègia vol obligar que els bargeboards vagin situats a una zona més baixa del cotxe.

Totes aquestes modificacions comportarien un estalvi en l’apartat d’aerodinàmica molt gran per a totes les escuderies, però segons el mateix grup d’estratègia de la F1, són canvis difícils de justificar, ja que no tenen cap raó tècnica. De cara el 2018, ja s’ha eliminat la polèmica aleta de tauró que porten aquest any les escuderies. Equips com Mclaren es van queixar que aquest element aerodinàmic tapa la publicitat de l’aleró de darrere. Sigui com sigui, l’aleta desapareixerà l’any que ve i de cara l’any 2019, i fins a 5 equips han estat discutint i acordant, les noves mesures per a millorar la visibilitat de la publicitat als monoplaces de cara 2019.