AVÍS LEGAL

D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FORMULA RAPIDA, SL informa de les següents dades:

02.01 TITULAR DE LA WEB

Raó Social: FORMULA RAPIDA, SL

CIF: B67137836

Denominació comercial: FORMULA RAPIDA

Domicili fiscal: AV. SANT JULIÀ 1, DESPATX 6, 08403 GRANOLLERS, BARCELONA.

Contacte: FORMULARAPIDA@FORMULARAPIDA.NET

Registre Mercantil: BARCELONA, Tomo: 46252, Hoja: B514351, Folio: 205, Número d’ inscripció: 1ª

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.FORMULARAPIDA.NET les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

02.02 COOKIES

WWW.FORMULARAPIDA.NET utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en WWW.FORMULARAPIDA.NET s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.FORMULARAPIDA.NET no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en WWW.FORMULARAPIDA.NET. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de WWW.FORMULARAPIDA.NET podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de WWW.FORMULARAPIDA.NET implantades en el seu disc dur a qualsevol moment, seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc web.

02.03 POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMULA RAPIDA, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de FORMULA RAPIDA, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a FORMULA RAPIDA, SL amb domicili en AV. SANT JULIÀ 1, DESPATX 6, 08403 GRANOLLERS, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic FORMULARAPIDA@FORMULARAPIDA.NET incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a FORMULA RAPIDA, SL si a questa empresa està tractant les seves dades.

● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per F ORMULA RAPIDA, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

● Dret a oposar-se al tractament: FORMULA RAPIDA, SL deixarà de tractar les dades en la forma q ue vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles r eclamacions s’hagin de seguir tractant.

● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una a ltra signatura, FORMULA RAPIDA, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou r esponsable.

P ossibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat e specífica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del t ractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

C om reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en q uè FORMULA RAPIDA, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de p rotecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d ‘Espanya.

L a negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals e ren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi d erivada d’aquest formulari.

L es parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre f ur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

02.04 POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc web al Lloc web de FORMULA RAPIDA, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de FORMULA RAPIDA.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FORMULA RAPIDA, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de FORMULA RAPIDA per a la inserció de l’enllaç, o que FORMULA RAPIDA té alguna relació o col·laboració amb aquesta página.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FORMULA RAPIDA, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Lloc web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de FORMULA RAPIDA dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva banda, el propi Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant FORMULA RAPIDA com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la ilicitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, i FORMULA RAPIDA no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilitad, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de FORMULA RAPIDA.

A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic , FORMULARAPIDA@FORMULARAPIDA.NET d’aquesta forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

02.05 CONDICIONS D’ ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

02.06 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de FORMULA RAPIDA, SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

02.07 XARXES SOCIALS OFICIALS

FORMULA RAPIDA a les xarxes socials E l prestador de serveis de les pàgines oficials de [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] és l’entitat FORMULA RAPIDA, SL (d’ara endavant FORMULA RAPIDA) amb C.I.F. B67137836 i domicili social a AV. SANT JULIÀ 1, DESPATX 6, 08403 GRANOLLERS, BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.

L ‘accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i l a política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”]. p lataformes de xarxa social de FORMULA RAPIDA els usuaris podran comunicar-se a través del P er qualsevol consulta o contacte amb número de telèfon 0034697918327 o de la següent adreça electrònica: FORMULARAPIDA@FORMULARAPIDA.NET.

Condicions d’ ús de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”]

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”]. L’accés i ús de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.

Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] està prohibit als menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

L’ús de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA de [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”]. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”].

FORMULA RAPIDA no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de FORMULA RAPIDA en [“Facebook”,”Twitter”,”Linkedin”,”Instagram”,”Google+”,”Otros”] finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

02.08 EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

FORMULA RAPIDA, SL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, FORMULA RAPIDA, SL exclou qualsevol p roductes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris. En qualsevol cas, FORMULA RAPIDA, SL no es fa responsable de:

● El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc web.

● La continuïtat dels continguts de la Lloc web.

● L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que els subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.

● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs web a les quals pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de FORMULA RAPIDA, SL.

● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc web.

● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que FORMULA RAPIDA, SL estableix en aquest Lloc web.

● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web titularitat de FORMULA RAPIDA, SL.

● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts albergats en el present Lloc web.

● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.

● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervínculs inclosos en el Lloc web de FORMULA RAPIDA, SL.

Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web

FORMULA RAPIDA, SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
FORMULA RAPIDA, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el seu Lloc web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.

FORMULA RAPIDA, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc web. En qualsevol cas, FORMULA RAPIDA, SL, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

02.09 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

FORMULA RAPIDA, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicación no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc web.
El no exercici o execució, per part de FORMULA RAPIDA, SL de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FORMULA RAPIDA, SL té el seu domicili a GRANOLLERS, Espanya.