La Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) vol activar enguany la Regularitat Sport i Regularitat dins l’especialitat de Ral·lis de Terra i de cara a la primera prova, que serà el Ral·li d’Artés el 15 de juny, vol recordar:

REGULARITAT EN TERRA:

– Per vehicles fins al 1998.

– En la Regularitat es pot participar amb les mesures de seguretat específiques de l’especialitat de regularitat (on no cal portar barres).

– Els pilots han de portar casc, sota-casc i roba amb màniga llarga i pantalons llargs. La granota homologada és opcional.

– En els ral·lis de terra, en Regularitat, la mitjana a establir pels participants no pot superar els 35 km/h.

– En la Regularitat s’utilitzarà el sistema “a calcar”. En el moment del lliurament de la documentació, Direcció de carrera comunicarà les velocitats mitges establertes per cada especial i categoria i que també seran publicades al taulell d’anuncis.

La primera passada per les especials servirà de reconeixement, no sent puntuable, on els participants tindran una tolerància de fins a -5 km/h de la velocitat definida per a cada tram. Els concursants que excedeixin més del 10% (per sobre i per sota incloent els -5 km/h de tolerància) de la velocitat indicada pel Director seran penalitzats amb 500 punts a afegir en la Classificació final.

En les següents passades, tant en els punts de control intermitjos, com en l’arribada, s’hauran de calcar les mitjanes de referència establertes en la primera passada.
Les penalitzacions a aplicar seran les mateixes que pels ral·lis d’asfalt.

En el cas de que en la primera passada el participant estigui fora de la forquilla de velocitats admeses, en les següents passades haurà d’estar dintre de les mitjanes de velocitat permeses per a cada tram.

REGULARITAT SPORT EN TERRA:

– S’ha de complir amb les mesures de seguretat corresponents de l’especialitat.

– El mecanisme de cronometratge és el mateix que a la regularitat, però la velocitat mitjana màxima a establir pels participants al tram no pot superar els 50 km/h, per tant, molt més exigent i divertit.

Per a més informació revisar el Reglaments Esportiu i el Reglament Tècnic: de la Regularitat